Dział prawny

Do zadań działu prawnego między innymi należy:

a) prowadzenie spraw w trakcie trwania postępowania sądowego oraz komorniczego, a w tym:

  • sporządzanie pozwów o zaległe na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej należności w opłatach mieszkaniowych za lokale mieszkalne i użytkowe od właścicieli tych lokali mieszkalnych, w tym sporządzanie projektów pism procesowych ww. sprawach,
  • sporządzanie wniosków do kancelarii komorniczych w celu egzekucji ww. należności w oparciu o uzyskane sądowe tytuły wykonawcze, a także wniosków o licytację ww. lokali,

b) zgłaszanie wierzytelności Wspólnoty Mieszkaniowej w postępowaniach upadłościowych dłużników,

c) składanie wniosków do Sądu o stwierdzenie nabycia spadku przez spadkobierców, celem windykacji zaległych należności w opłatach mieszkaniowych po spadkodawcach,

d) przygotowywanie dokumentacji oraz pomoc w procedurach związanych z wykupem części wspólnej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej,

e) sporządzanie wniosków oraz pism w postępowaniach administracyjnych,

f) sporządzanie pism w bieżących sprawach w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

W zależności od umiejętności i doświadczenia istnieje możliwość współpracy z kancelarią prawną ww. sprawach.

Kancelariom adwokackim, radcowskim i ich aplikantom dziękujemy.

 Osoby zainteresowane proszone są o kontakt i przesłanie CV:

  • poprzez adres e-mail: biuro@dwdom.pl
  • poprzez adres e-mail znajdujący się w zakładce Kontakt

Oferujemy zatrudnienie na cały etat (umowa o pracę).

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.
Kontakt telefoniczny do biura: 89 526 56 56

Dane Kontaktowe

DW-Dom
Zarządzanie nieruchomościami s.c.
ul. Mickiewicza 18/1
10-509 Olsztyn

BIURO CZYNNE JEST:

Poniedziałek: 7:30 – 16:30
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

tel.: 89 526 56 56
fax.: 89 526 31 86
e-mail: biuro@dwdom.pl