Dział Techniczny

Pracownik działu technicznego

Wybrane obowiązki dla osoby pracującej w dziale technicznym:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
 • nadzór i kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości na terenie nieruchomości, poprzez częste wizyty na terenie nieruchomości;
 • prowadzenie procesu budowlanego, w tym uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń;
 • realizacja planów gospodarczych ustalonych na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych;
 • monitorowanie aktualności okresowych przeglądów wymaganych prawem budowlanym oraz zlecanie ich wykonania;
 • zawieranie stałych umów w zakresie usług konserwacyjnych całodobowych;
 • przyjmowanie zgłoszeń awarii i ich ewidencjonowanie oraz zapewnienie i usunięcia;
 • przygotowywanie zapytań ofertowych oraz wyszukiwanie wykonawców prac budowlanych;
 • nadzór nad prowadzonymi pracami budowlanymi i modernizacyjnymi oraz odbiory tych prac;
 • zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywóz nieczystości, sprzątania, odprowadzania ścieków
 • zawieranie umów z firmami dostarczającymi ww. media;
 • nadzór nad bieżącą konserwacją części wspólnej nieruchomości, a w szczególności:
  • nadzór nad dokonywanymi naprawami budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych,
  • nadzór nad usuwaniem awarii na terenie nieruchomości w części wspólnej,
  • nadzór nad wykonywaniem remontów bieżących,
  • nadzór nad firmami świadczącymi usługi na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.

Od osoby na stanowisko pracownika działu technicznego wymagamy ponadto prawa jazdy kat. B.

Mile widziane poprzednie zatrudnienie na takim samym lub podobnym stanowisku.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt i przesłanie CV:

 • poprzez adres e-mail: biuro@dwdom.pl
 • poprzez adres e-mail znajdujący się na stronie www.dwdom.pl w zakładce Kontakt.

Oferujemy zatrudnienie na cały etat (umowa o pracę).

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Kontakt telefoniczny do biura: 89 526 56 56.

Dane Kontaktowe

DW-Dom
Zarządzanie nieruchomościami s.c.
ul. Mickiewicza 18/1
10-509 Olsztyn

BIURO CZYNNE JEST:

Poniedziałek: 7:30 – 16:30
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

tel.: 89 526 56 56
fax.: 89 526 31 86
e-mail: biuro@dwdom.pl