Prawo i przepisy

Przedstawiamy Państwu niektóre akty prawne związane z naszą działalnością.

Ze wszystkimi aktualnymi aktami prawnymi można zapoznać się na stronach: ISAP lub EUR-Lex

Ustawy:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Rozporządzenia:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

DOKUMENTY DO POBRANIA

Do otwarcia zamieszczonych plików, niezbędny jest program Acrobat Reader,  który można bezpłatnie pobrać tutaj.

Dane Kontaktowe

DW-Dom
Zarządzanie nieruchomościami s.c.
ul. Mickiewicza 18/1
10-509 Olsztyn

BIURO CZYNNE JEST:

Poniedziałek – Piątek: 7:30 – 15:30

tel.: 89 526 56 56
e-mail: biuro@dwdom.pl